Vitajte v Akadémii Vlčích Hôr.

Naša Akadémia je miestom výskumníkov prírody, stopárov zvláštnych javov a histórie, turistov, ľudí, ktorých príroda očarila. Výskumník môže byť úplne dospelý, alebo úplne nedospelý, veľký, alebo malý. Študovanie na Akadémii nemá vekové ohraničenia. Vystačí čas a chuť.

Oboznám sa z Fakultami Akadémie… a klikni na fakultu, o ktorú máš záujem… a potom čítaj a pozeraj…

Na konci „ akademického roka“ a po cykle prednášok (v septembri 2019r.) sa pre zainteresovaných študentov uskutočni elektronická záverečná skúška. Úspešní absolventi skúšky dostanú titul „Výskumník Vlčích Hôr“ s príslušným certifikátom.

Mirosłav Ruszała