Čo si o budúcnosti Vlčích Hôr myslia prírodovedci.

Priatelia z nadácie Aevis sa už roky snažia aby sa územie Vlčích Hôr stalo príkladom využitia unikátneho prírodného potenciálu na kultúrny a ekonomicky rozvoj. Základom má byť ochrana veľkého územia bez zásahu človeka, dávajúc možnosť divokej prírode ukázať sa v celom svojom bohatstve a kráse. Vďaka čomu sa môže takéto územie stať atraktívnym miestom lákajúcim turistov. Chceme vytvoriť veľké územie kde by divoká príroda mala svoj vlastný životný priestor. Územie na ktorom bude ochrana prírody úzko zviazaná s podporou lokálneho hospodárstva a miestnych obyvateľov. Cieľom nie je tvorenie územia divokej prírody bez ľudí, ale pre ľudí.

Veríme, že ozajstnou ochranou prírody v spojení s profesionálnym promovaním regiónu a zodpovedným rozvojom podnikania v oblasti turistiky môžeme vytvoriť viac pracovných miest a lepšie perspektívy pre budúcnosť. Veríme, že do desiatich rokov sa východné Karpaty stanú v Európe známym atraktívnym miestom pre ľudí.

https://www.aevis.org/en/nase-aktivity/vlcie-hory/

V roku 1992 v rámci medzinárodného programu „Človek a Biosféra” vznikla Medzinárodná Rezervácia „Východné Karpaty“. Tato prvá rezervácia biosféry UNESCO sa nachádza na území troch štátov. Poľska, Slovenska a Ukrajiny na povrchu 2080,89 km2

( 1084,24 km2 – časť Poľská, 407,78 km2 – časť Slovenská, 585,87 km2 – časť Ukrajinská )

Celok tvoria:

  • Bieszczadski Park Narodowy (Poľsko)
  • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy (Poľsko)
  • Krajobrazový Park Doliny Sanu (Poľsko)
  • Národný Park Poloniny (Slovensko)
  • Užanský Národný Park (Ukrajina)
  • Nadsjanskyj Regionalny Kajinny Park (Ukrajina)

Územie Medzinárodnej Rezervácie Biosféry „Východné Karpaty“ je unikátnym komplexom prvotných bukovo – jedľových lesov s veľkou koncentráciou výnimočných a ohrozených druhov rastlín a zvierat. Charakteristickým prvkom pre toto územie je výskyt veľkých dravcov.

Do tejto rezervácie podľa nadácie „Dziedzictwo Przyrodnicze“ by mal patriť aj Turnicky Park Narodowy.