Co o przyszłości Wilczych Gór sądzą przyrodnicy.

Nasi koledzy z Fundacji Aevis (ze Sniny na Słowacji) od lat zabiegają, by w ich kraju teren Wilczych Gór stał się przykładem wykorzystania wielkiego przyrodniczego i unikalnego potencjału dla rozwoju kulturowego i ekonomicznego. Podstawa ma być ochrona dużego obszaru „bez interwencji człowieka, dająca dzikiej naturze przestrzeń do wyrażenia się w jej bogactwie i pięknie. Dzięki temu może stać się wielką atrakcją dla ludzi. Chcemy stworzyć duży obszar, w którym dzika przyroda będzie miała własną przestrzeń życiową. Obszar, w którym ochrona przyrody będzie ściśle powiązana ze wsparciem lokalnej gospodarki i mieszkańców. Celem nie jest tworzenie obszarów dzikiej przyrody bez ludzi, ale raczej dla ludzi. Wierzymy, że właściwa ochrona przyrody w połączeniu z profesjonalną promocją regionu i odpowiedzialnym rozwojem działalności przedsiębiorczej w dziedzinie turystyki przyrodniczej może stworzyć więcej możliwości zatrudnienia i lepsze perspektywy na przyszłość. Wierzymy, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat Karpaty Wschodnie mogą być znane w całej Europie jako atrakcyjne miejsce dla ludzi. https://www.aevis.org/en/nase-aktivity/vlcie-hory/

W roku 1992 w ramach międzynarodowego programu „Człowiek i Biosfera” powstał Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – pierwszy rezerwat biosfery UNESCO leżący na obszarze trzech krajów. Położony na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy zajmuje powierzchnię 2080,89 km² (1087,24 km² – część polska, 407,78 km² – część słowacka, 585,87 km² – część ukraińska).

W jego skład wchodzą:

  • Bieszczadzki Park Narodowy (Polska)
  • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy (Polska)
  • Park Krajobrazowy Doliny Sanu (Polska)
  • Park Narodowy „Połoniny” wraz ze strefą otulinową (Słowacja)
  • Użański Park Narodowy (Ukraina)
  • Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy (Ukraina).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miedzynarodowy_Rezerwat_Biosfery_Karpaty_Wschodnie dostęp 24 kwietnia 2019

Obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” jest wyjątkowy w Europie dzięki wielkim kompleksom pierwotnych bukowo – jodłowych lasów i niezwykłej koncentracji wyjątkowych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Obszar charakteryzuje występowanie dużych drapieżników – niedźwiedzia brunatnego, wilka szarego, rysia eurazjatyckiego, żbika, orła przedniego, węża Eskulapa. Na wolności żyje tu żubr.

Do tego obszaru przyrodnicy z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze chętnie dołączą Turnicki Park Narodowy.