Trójkąty od Tropiciela Mieszka.

Cel ćwiczenia:

Zwrócenie uwagi uczestników na istniejącą w przyrodzie sieć współzależności i konieczność ochrony każdego, nawet najmniejszego elementu ekologicznej „układanki”.

Opis ćwiczenia:

Ćwiczenie dla całej grupy.

Uczestnicy ustawiają się w kręgu i w myślach (nie informując o tym nikogo), wybierają sobie dwie dowolne osoby z kręgu. Zadanie będzie polegało na przemieszczeniu się każdego z uczestników w taki sposób, aby znaleźć się w równej odległości od dwóch wybranych wcześniej osób. Innymi słowy uczestnik stara się utworzyć, z dwoma wybranymi przez siebie osobami, trójkąt równoramienny w którym on sam będzie wierzchołkiem tego trójkąta.

Na sygnał dany przez prowadzącego, uczestnicy zaczynają się przemieszczać. Sytuacja w praktyce nigdy nie będzie statyczna i wymaga ciągłej uwagi uczestników.

Po około 2 minutach prowadzący dotyka ramienia jednego z uczestników, co jest wcześniej ustalonym znakiem, że dana osoba odpada z gry i ma zejść z terenu zabawy, i stanąć z boku. Gdy z danego trójkąta wypadnie jedna osoba, pozostali dwaj uczestnicy, również odpadają z gry i stają z boku. Okazuje się, że dotknięcie tylko jednego uczestnika gry powoduje reakcję łańcuchową i po chwili wszyscy uczestnicy kończą grę. Jeżeli tak się nie stało, prowadzący może dotknąć kolejną osobę.

Podsumowanie:

Po ćwiczeniu uczestnicy stają w kręgu i dzielą się swoimi refleksjami na temat tego doświadczenia. Prowadzący, umiejętnymi pytaniami, zachęca do znalezienia analogii między ćwiczeniem, a sytuacją występującą w przyrodzie, gdzie wszystkie elementy są ze sobą powiązane i usunięcie jednego z nich wpływa na całą resztę powodując swoistą reakcję łańcuchową, grożącą katastrofą ekologiczną.