Hra na putovanie „za zvukom“

Hra pomocou zmyslu sluchu. V rôznorodom lese, stojac pri veľkom strome, poprosíme deti aby sa rozišli v kruhu na vzdialenosť asi 30 metrov. Prosíme, aby na spiatočnej ceste mali zatvorené oči a jednou rukou ohmatávali priestor pred sebou vo výške hlavy, druhou priestor vo výške brucha. Musia kráčať veľmi opatrne, aby nespadli. Po tom ako sa deti rozídu a sú pripravené na hru, vyzveme ich, aby zatvorili oči ( ak majú šatky na previazanie očí, môžu ich použiť ) ….a začíname – prerušovane udierame palicou o kmeň stromu. Deti, iba pomocou svojho sluchu, sa pomaly približujú za zvukom. V niektorých modifikáciách tejto hry, vedúci ( po tom, čo deti zavrú oči )mení svoje miesto o niekoľko metrov. So zavretými očami sa les stáva iným miestom a poznávanie naberá nové rozmery.