Zabawa Wędrówka na słuch

Zabawa z wykorzystaniem zmysłu słuchu. W zróżnicowanym lesie stajemy obok dużego drzewa prosząc, by dzieci rozeszły się w krąg na odległość ok. 30 m .  Nakazujemy, by w drodze powrotnej dzieci miały zamknięte oczy, jedną ręka sprawdzały teren na wysokości głowy, drugą ręka sprawdzały przestrzeń na wysokości brzucha. Należy iść ostrożnie stawiając kroki z rozwagą, by się nie przewrócić. Prowadzący prosi o zamkniecie oczu i od czasu do czasu uderza kołkiem w pień drzewa. Dzieci korzystając tylko ze słuchu zbliżają się do prowadzącego. W niektórych odmianach tego ćwiczenia prowadzący (na wstępie zabawy) zmienia o kilka metrów swoje początkowe położenie.  W Z zamkniętymi oczami las staje się innym i miejscem, a poznawanie nabiera nowego wymiaru.