Mikroprojekt „Badacze pogranicza Wilczych Gór”

Mikroprojekt „Badacze Pogranicza Wilczych Gór” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Partnerem wiodącym mikroprojektu „Badacze Pogranicza Wilczych Gór” jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze . Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019 roku, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „EKOSKOP” z Rzeszowa oraz Fundacją Aevis ze Sniny (Słowacja).

Głównym celem projektu jest zaangażowanie i integracja nauczycieli, uczniów oraz mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowo przyrodniczego pogranicza, co przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i odwiedzających pogranicze.

Pierwszym działaniem była Konferencji miłośników „Wilczych Gór”, otwierająca projekt. Odbyła się w Sninie, po stronie słowackiej. Konferencja zgromadziła zainteresowanych obszarem na którym realizowany będzie projekt oraz przyszłych uczestników projektu. Na konferencję zostali zaproszeni m.in. naukowcy i ekolodzy zajmujący się tematyką pogranicza, nauczyciele, przewodnicy, edukatorzy, lokalne władze, organizacje pozarządowe, lokalne media.

Zorganizowano dwa szkoleń dla 8 Tropicieli – przyszłych prowadzących wyjazdy 12-osobowych grup uczniów z polskich i słowackich szkół oraz jeden warsztat szkoleniowy dla 17 nauczycieli-opiekunów szkolnych grup projektowych z Polski i Słowacji.

Wyszkoleni w projekcie Tropiciele, poprowadzą cykl 40 przyrodniczych warsztatów terenowych dla dzieci z 10 szkół w Polsce i 28 warsztatów dla dzieci z 7 szkół na Słowacji. Miejsca dobrane będą w taki sposób, aby pokazać najcenniejsze atrakcje przyrodnicze okolic szkół. Tematem wiodącym warsztatów będzie ukazanie piękna świata przyrody w trakcie zwykłej wędrówki przez las, łąkę, wzdłuż potoku czy nad stawem. Tropiciel zastosowanymi technikami edukacyjnymi, grami, zabawami, obserwacjami, rozmowami ma wzbudzić zachwyt przyrodą, zainteresowanie badaniem bioróżnorodności,  wyjaśnić na poziomie dostosowanym do wieku uczestników mechanizmy funkcjonowania oglądanych środowisk przyrodniczych.

Ostatnim działaniem będzie organizacja imprezy plenerowej – Zlotu Bioróżnorodności pogranicza polsko-słowackiego. 27 września 2019 na Pogórzu Przemyskim spotkają się lokalne społeczności z pogranicza polsko-słowackiego, dzieci, które brały udział w warsztatach, ich opiekunowie, eksperci, wszystkie osoby uczestniczące w projekcie oraz pozostali zainteresowani tematem. Celem Zlotu będzie popularyzacja potencjału przyrodniczego regionu i uświadamianie znaczenia ekologii i ekoturystyki dla ochrony i zachowania potencjału miejsca oraz budowanie integracji różnych grup. Podczas trwania imprezy na uczestników będzie czekało wiele atrakcji, m.in. prezentacje multimedialne, pokazy przygotowane przez reprezentantów różnych grup, prelekcje, zajęcia edukacyjne i konkursy. Impreza będzie miała charakter otwarty i już dzisiaj zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do wspólnego zachwytu nad potencjałem „Wilczych Gór”.

Wartość całkowita mikroprojektu: 105 960,81 €

W tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 90 066,68 €
Środki z budżetu państwa: 6 199,01 €
Wkład własny:  9 695,12 €

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Nowosiółki Dydyńskie 4, 37-743 Fredropol
Biuro Fundacji: ul. Mickiewicza 44 lokal 5, 37-700 Przemyśl

e-mail: biuro@przyrodnicze.org             www.przyrodnicze.org
NIP: 9522047732     REGON: 141415140      KRS: 0000305072

Stowarzyszenie “EKOSKOP”

Rzeszów 35-233, ul. Lubelska 28/4 lok.1
e-mail: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl           www.ekoskop.rzeszow.pl
NIP: 813-34-88-654    REGON: 180201486    KRS: 0000273010

Aevis Foundation

Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovakia
e-mail: info@aevis.org   www.aevis.org/en/
Registr. Nr.: 203/Na-96/279      ID #   : 17077265