Z młotkiem …na Wilcze Góry

Kiedy w trakcie wędrówki Wilczymi Górami ukarzą się odkryte warstwy skał (najłatwiej to zobaczyć albo na grzbietach gór albo w wąwozach rzek), możesz dzieciom pokazać bardzo charakterystyczny układ warstwowych skał naszego regionu tzw. fliszu karpackiego.

Flisz karpacki powstał jako osadowa skała morskiego pochodzenia. Tworzą ja miękkie i twarde na przemian ułożone zlepieńce, piaskowce, mułowe i iłowce. Skały powstały po wypiętrzeniu pradawnego morza Tetydy.   Ruchy górotwórcze pofałdowały flisz tak, że na ogół warstwy ułożone są bardzo ukośne w stosunku do poziomu. W rejonach Beskidu Niskiego i w okolicach Birczy (Pogórze Przemyskie) w skałach fliszu (łupkach) można napotkać  skamieliny ryb. Na warsztaty warto wziąć młotek „geologiczny” i okulary chroniące oczy przed odpryskami skał.